rondje weerwater
"Het Lichtend Pad" is een verzameling ideeën voor het fysieke Rondje Weerwater. Het pad dat het Weerwater omzoomt vormt de verbinding, de band, voor de verschillende delen en gebieden. Door dit traject uniform gestalte te geven ontstaat een duidelijke visuele eenheid. Studio Rosengaarde presenteerde onlangs een weg met ingebouwde verlichting. Iets soortgelijks staat mij ook voor ogen. Eenheid gevormd door een keuze voor gekleurd asfalt of beton, bijvoorbeeld de kleur rood zoals recentelijk gerealiseerd is voor het Stadweteringpad. Het wegdek kan voorzien van led-lampjes en naast het wegdek kunnen lichtpalen staan. De onderlinge afstand van de verlichting moet uniform zijn zodat de gebruiker zijn snelheid (lopen, fietsen, skaten) hieraan af kan meten. Misschien kan een Almeerse maat ingevoerd worden; de Almeter.

Het nieuw aan te leggen tracé door het Lumièrepark (Tuschinskypad) biedt de mogelijkheid een "Walk of Fame" aan te leggen. Waar het Fongerspad langs het water loopt kan aandacht gegeven worden aan de (straat)namen die hierop uitkomen. Het tracé bij Stedenwijk waar verschillende niveau's voor fietsers en wandelaars zijn behoeft qua vorm weinig verandering. Wel moet gezocht worden naar de band met het water. Vlonders en steigers die de laatste tijd zijn aangelegd bewerkstelligen dit, maar ook een trapsgewijs verloop naar het water en in het water, zoals dit bij de Esplanade het geval is.

impressies >>>